mmm19

mmm19

Fundacja InQubeMe wspiera technologicznie Polską edycję badania MAJ MIESIĄCEM MIERZENIA ciśnienia tętniczego w Polsce w 2019 roku (MMM19), polegającą na pomiarze ciśnienia tętniczego krwi u osób dorosłych, u których w idealnym przypadku ciśnienie tętnicze nie było mierzone w przeciągu co najmniej roku przed zakwalifikowaniem do niniejszego badania. Podobna kampania o nazwie MAY MEASUREMENT MONTH 2017 (MMM17)/MAY MEASUREMENT MONTH 2018 (MMM18) odbyła się odpowiednio rok i 2 lata temu, zaś dzięki zaangażowaniu ponad 100 krajów na całym świecie przebadano w nich łącznie ponad 2,7 mln osób.