Maj miesiącem mierzenia ciśnienia tętniczego w Polsce.

W tym roku fundacja InQubeMe przyłączyła się do wsparcia wydarzenia Maj Miesiącem Mierzenia Ciśnienia Tętniczego. 

Fundacja InQubeMe wspiera Polską edycję mmm19.pl technologicznie. 

Udostępniamy zaplecze technologiczne oraz ekspertów z dziedziny AI. 

Pamiętajmy, że:
Z POWODU NADCIŚNIENIA rocznie umiera przedwcześnie 10 MILIONÓW LUDZI na świecie
 
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE jest najsilniejszym pojedynczym czynnikiem RYZYKA ZGONU 
i ryzyka wystąpienia ZAWAŁU SERCA, UDARU MÓZGU i CHORÓB NEREK
 
MNIEJ NIŻ POŁOWA CHORYCH na nadciśnienie W OGÓLE WIE O SWOJEJ CHOROBIE